Taisyklės

APSIPIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Žemiau pateikiamos prekių pirkimo/pardavimo taisyklės yra pilnas sąlygų, galiojančių tiek Jums (pirkėjui), tiek ir www.tetro.lt (pardavėjui) rinkinys. Jei norite skaityti tik jus dominančią potemę, prašome rinktis iš sąrašo esančio kairėje (papildoma informacija skirsnis).

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes www.tetro.lt el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas www.tetro.lt el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant www.tetro.lt el. parduotuvėje taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
1.3.3. Juridiniai asmenys;
1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.tetro.lt el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas www.tetro.lt el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Taip pat sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas susisiekė su www.tetro.lt parduotuvėje dirbančiu asmeniu, nurodytais skiltyje “Kontaktai” susisiekimo būdais ir įsigyjo bent vieną prekę.

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.tetro.lt duomenų bazėje ir/arba popieriniu formatu.

2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes www.tetro.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. Užsiregistruodamas www.tetro.lt el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. Nesiregistruodamas www.tetro.lt el. parduotuvėje.

2.1.3 Susisiekęs su www.tetro.lt parduotuvėje dirbančiu asmeniu, nurodytais skiltyje “Kontaktai” susisiekimo būdais.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose (arba telefonu) turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo www.tetro.lt el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu gali būti siunčiami informaciniai pranešimai.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas www.tetro.lt el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.6. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
2.7. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
2.8. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje www.tetro.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir/ar kitą interneto parduotuvės registracijos/pirkimo anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir/arba paslaugų pardavimo www.tetro.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Mes siunčiame kelis kartus per mėnesį naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio). Išsaugoti deklu ir stiklu
2.9. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos ir/arba šalies į kurią buvo pristatyta prekė, teisės aktų numatyta tvarka.
2.10. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
2.11. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.12 Pirkėjas sutinka, kad visi skambučiai ir sms žinutes gauti iš Pirkėjo arba Pirkėjui gali būti įrašomi, saugomi ir naudojami aptarnavimo kokybės pagerinimui.

 

3. Prekių grąžinimas

3.1.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo/pardavimo sutarties su www.tetro.lt el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu ne vėliau kaip per 14 (keturioliką)  dienų nuo daikto pristatymo dienos. Vadovaujantis A) Mažmenines prekybos taisyklemis, patvirtintomis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija, bei B) į Civilinio kodekso nuostatomis

3.2. Pasinaudojus teise grąžinti nuotoliniu būdu įsigytą lūkesčių netenkinusią prekę, nedelsdami ir ne vėliau kaip per 14 dienų grąžinsime visas pirkejo sumokėtas sumas, įskaitant apmokėtas prekių pristatymo išlaidas (Civilinio kodekso 6.228 11 straipsnio 2 dalis).

3.3. „Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/“

 

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis www.tetro.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo www.tetro.lt el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve, panaikinti Pirkėjo registraciją arba išskirtiniais atvejais kreiptis į teismą.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informacija.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu būdu.

 

  1. Prekių pristatymas

Pirkėjas, kurio prekių pristatymas ir/ar jo sąlygos netenkina bei nedomina, prekes gali atsiimti pats www.tetro.lt svetainėje nuroditu adresu, būtinai susisiekus prieš atvykstant. Tokia galimybė aktuali ir tiems, kurie nori papildomos konsultacijos, produktų peržiūros ir įvertinimo gyvai. Papildomos informacijos kur esame įsikūrę prašome ieškoti KONTAKTUOSE. Darant užsakymą Jums tereikia nurodyti, kad prekes pirkėjas atsiims pats. Apie galimybę atvykti atsiimti prekių pirkėjas informuojamas telefono skambučiu arba el. laišku. Pardavėjas negarantuoja ir neturi atsakomybės, kad prekės bus paruoštos atsiėmimui, jei pirkėjas atvyksta nesulaukęs informuojančio skambučio arba el. laiško. Iškilus klausimams dėl prekių kiekio ir atsiėmimo galimybių maloniai kviečiame susisiekti skyltije „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).

5.1. Neatsiradus reikiamos prekės www.tetro.lt el. parduotuvės sandėlyje, galimas jos atvežimas pagal specialų  pirkėjo užsakymą per nurodytą pardavėju laikotarpį. Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
5.2. Dažniausiai užsakymai vykdomi tą pačią arba sekančią dieną nuo užsakymo pateikimo ir/arba pinigų gavimo momento, išskirtiniais atvejais tai užtrunka ilgiau- beveik visada pranešame apie tai iš anksto, tačiau norėdami gauti tikslią informaciją, Pirkėjas turi PASKAMBINTI telefonu nurodytu www.tetro.lt svetaines skiltyje “kontaktai”.
5.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
5.4. Prekių pristatymo metu Pirkejas privalo patikrinti išorinę siuntos būklę dar dalyvaujant kurjeriui. Pastebėjus bent menkiausią siuntos pažeidimą, yra būtina surašyti pastabas apie siuntos pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą.
5.5. Priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota kokybiška ir tokiu atveju pretenzijos dėl prekės išorinių pažeidimų nebebus priimamos. Bet kuriuo atveju, įsipareigojimai dėl prekės garantijos lieka galioti.
5.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
5.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
5.8. Dėl prekių pristatymo (pristatymo sąlygų bei kainos) už Lietuvos ribų prašome susisiekti su mumis skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).
5.9. Pristatant prekes į Kuršių Neriją, be išimčių galioja papildomas. Pristatant siuntą į Kuršių Neriją susisieksime su Jumis asmeniškai.

 

  1. Prekių kokybės ir garantijos

6.1. Kiekvienos www.tetro.lt el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.2. Pardavėjas visiems prekėms suteikia 2 metų garantiją.
6.3. Pateikiant prekę garantiniam remontui arba keitimui pakanka turėti pirkimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą, čekį ar kitą dokumentą patvirtinantį prekės pirkimą).
6.4. Pirkėjas prekes turi pristatyti pats. Stambios buitinės technikos kokybė gali būti įvertinta ir pirkėjo namuose.
6.5. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.
6.6. Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad pakanka turėti pirkimo dokumentą (kasos čekis, sąskaita-faktūra ar lizingo sutartis), jei juose yra tiksliai nurodytas gaminys. Toks dokumentas patvirtina prekės įsigijimo datą ir asmenį, kuris įsigijo įrangą. Pardavėjo garantinį taloną papildomai pateikti būtina tik jei pirkimo dokumente nėra tiksliai nurodytas įrangos modelis (tuomet garantiniame dokumente turi būti nurodyti įrangos identifikavimo duomenys).

6.7. Sąskaitą – faktūrą gausite kartu su įsigyta preke.
6.8. Klientas visuomet turi teisę kreiptis į www.tetro.lt ir mes pasistengsime suteikti operatyvią pagalbą ar reikiamą informaciją dėl prekės remonto arba keitimo.
6.9. Tais atvejais, kai prekė yra nepataisoma, ne dėl kliento kaltės, klientas turi teisę pasikeisti į kitą tokią pačią ar bet kokią kitą tinkamą prekę arba www.tetro.lt parduotuvė įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus.

7. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei darydamas užsakymą Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų , Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.tetro.lt el. parduotuve.
7.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.tetro.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
7.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
7.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

8. Rinkodara ir informacija

8.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
8.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos arba pirkimo formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.
8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.